funderen op schuimbeton

Funderen op schuimbeton heeft veel voordelen:

  • het biedt een vlakke, lichte (schuimbeton is beschikbaar in verschillende zwaarteklassen, 500kg/m³ is prima haalbaar) en toch stijve en drukvaste plaat waarop gebouwd wordt
  • door het vervangen van zware grond zal het gebruik van lichtgewicht schuimbeton leiden tot een reductie van de optredende grondspanningen (minder zetting)
  • het is watervast, kan ook in natte omgeving (grondwater) toegepast worden en heeft door de geringe water indringing drijvend vermogen
  • het biedt een uitstekende isolatiewaarde (ook in natte omgevingen) en is daarme uitermate geschikt voor het behalen van hoge isolatiewaarden
  • het materiaal hardt snel uit; na 1 dag kan het al beperkt belast worden
  • het kan met bovenstaande voordelen een goedkoop alternatief zijn voor een paalfundering

Recent heeft B²CO voor een aantal projecten de mogelijkheid onderzocht om een fundering op schuimbeton te kunnen toepassen, beiden als alternatief voor een relatief dure paalfundering. Hierbij heeft dhr. Nederstigt van Faber Schuimbeton ons prima geadviseerd in de mogelijkheden van het materiaal. Het funderingsadvies is mede tot stand gekomen in samenwerking met dhr. Meurs van Koops&Romeijn grondmechanica.

120521_waaldijk-154156-te-herwijnen-v3dijkwoning te HerwijnenEén voorbeeld betreft de uitbreiding van een dijkwoning, met een relatief lichte HSB bovenbouw. Een fundering op een trillingsarm paalsysteem was hierbij uiteraard een optie, maar bleek aanzienlijk duurder te zijn dan een alternatief op een celbeton plaat met daarop een dunne constructieve betonvloer met randbalken.

Ondanks dat de uitbreiding op klei wordt gefundeerd blijven de vervormingen door het toepassen van een evenwichtsconstructie beperkt. De isolatiewaarden spelen bij deze uitbreiding geen erg grote rol, maar zijn in dit geval een mooie bijkomstigheid.

110902_c5_kustlicht-te-zoutelande-v3nieuwbouwproject te ZeelandEen ander project waarbij schuimbeton als alternatief voor een paalfundering is bekeken wordt in Zeeland gebouwd, op een kleiige ondergrond. Bij dit project spelen de isolatiewaarden wel een grote rol; de gevels worden opgetrokken uit strobalen en ook de daken zijn met isovlas elementen voorzien van een hoge isolatiewaarde. Door de opbouw zoals hiernaast weergegeven wordt een stijve funderingsplaat verkregen waardoor de kans op zettingsverschillen nihil is, maar is ook de isolatiewaarde van de vloer hoog. Denk aan Rc-waarden van 7 à 10 m².K/W.