getuigschrift ABT

(2011) getuigschrift ABT – tav RWS Fielt

De heer ing. R.W.S. Fielt, geboren 25 april 1974, was van 1 februari 1999 t/m 30 juni 2011 als projecttekenaar / constructeur werkzaam binnen de adviesgroep constructies op basis van 24 uur per week. Hieraan voorafgaand was de heer Fielt van 8 juni 1998 t/m 31 januari 1999 op detacheringbasis werkzaam bij ABT.

De werkzaamheden van de heer Fielt bestonden o.a. uit:

  • het onderzoeken en analyseren van de vraag van opdrachtgevers en deze vertaien naar een technische aanpak.
  • het opstellen in overleg met de adviseur/raadgevend ingenieur van (deel)offertes, met daarin gespecificeerd een risicoanalyse, planning en begroting en het toetsen van de technische activiteiten aan onderdelen van de offerte.
  • het overleggen technisch inhoudelijk met opdrachtgevers gedurende het project om de voortgang, de vraag en de functionele wensen/behoeftes te inventariseren.
  • het uitvoeren van complexe berekeningen.
  • het selecteren en inhuren van derden, het controleren van de werkzaamheden.
  • opdrachtgevers adviseren over technische oplossingen.
  • ABT vertegenwoordigen onder meer door het verzorgen van publicaties, het doceren en het deelnemen aan kennisplatforms.
  • het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe methodes en technieken op het vakgebied.
  • het coachen en begeleiden van medewerkers in de uitvoering van de werkzaamheden.

algemene indruk

De heer Fielt heeft in goed overleg met zijn collega’s binnen de adviesgroep constructies zijn werkzaamheden als projecttekenaar/constructeur uitgevoerd. Hij was enthousiast en toonde betrokkenheid bij het werk en verantwoordelijkheid voor de hem opgedragen taken. Daarbij heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de verbreding van kennis op het gebied van Delta Pi en 3-D modeleren binnen de organisatie. Dhr. Fielt heeft op eigen verzoek het dienstverband met ABT beeindigd.

Wij wensen hem het allerbeste voor de toekomst.

ing. G.J. Doos

directeur constructies