aug 162016
 

In Dorst is door B2CO en Urban Base binnen een tijdsbestek van 9 weken een traditionele fundering omgewerkt (en uitgevoerd) naar een Urban Base fundering.

Dorst_voorgevelDe opdrachtgever stelde ons bij de start van de TO-fase de vraag of een Urban Base fundering een alternatief zou kunnen zijn voor zijn project; een woonzorgcomplex in Dorst, bestaande uit ca. 20 appartementen in een 3-laags gebouw, ontworpen volgens het passiefhuis concept. Na een eerste quickscan was ons antwoord volmondig ja, waarna het Urban Base team, naast B2CO bestaande uit Koops&Romeijn en Needs Construction Services, binnen no-time een uitvoeringsgereed ontwerp neer kon leggen, wat vervolgens soepel werd gebouwd. Van begin tot eind duurde dit traject van ontwerp en uitvoering minder dan 9 weken. In deze tijden is dit sneller dan alleen al de levertijd van prefab palen!

Het ontwerp is van de hand van Marquart Architecten uit Raamsdonkveer, waarbij de hoofddraagconstructie is uitgewerkt door hoofdconstructeur HMT bouwtechniek. Na een integrale bespreking met het bouwteam is door HMT een opgave gedaan van de belastingen. Op basis van de vormtekeningen en de belastingen is vervolgens het ontwerp omgewerkt naar een Urban Base fundering.

Deze vorm van funderen heeft veel voordelen:

 • integreren van goede draagkracht en hoge isolatiewaarde (passiefbouw):
  • Rc-waarde van 5 à 10 is eenvoudig te realiseren door het varieren van de dikte van het schuimbeton
  • minimum aan koudebruggen
 • brandwerend, als onderdeel van de hoofddraagconstructie een must
 • integreren installaties, instorten van leidingen is eenvoudig en flexibel
 • BG-vloer en (plaat)fundering in één, de plaat is overal draagkrachtig
 • lichtgewicht, beperkt gebruik van cement (gunstig voor CO2 footprint)

Foto’s van de uitvoering:

aug 232012
 
evenwichtsfundering onder landgoed

Funderen op schuimbeton heeft veel voordelen:

 • het biedt een vlakke, lichte (schuimbeton is beschikbaar in verschillende zwaarteklassen, 600kg/m³ is prima haalbaar) en toch stijve en drukvaste plaat waarop gebouwd wordt
 • door het vervangen van zware grond zal het gebruik van lichtgewicht schuimbeton leiden tot een reductie van de optredende grondspanningen (minder zetting)
 • het is watervast, kan ook in natte omgeving (grondwater) toegepast worden en heeft door de geringe water indringing drijvend vermogen
 • het biedt een uitstekende isolatiewaarde (ook in natte omgevingen) en is daarme uitermate geschikt voor het behalen van hoge isolatiewaarden
 • het materiaal hardt snel uit; na 1 dag kan het al beperkt belast worden
 • het kan met bovenstaande voordelen een goedkoop alternatief zijn voor een paalfundering

Recent heeft B²CO voor een aantal projecten de mogelijkheid onderzocht om een fundering op schuimbeton te kunnen toepassen, beiden als alternatief voor een relatief dure paalfundering. Hierbij heeft dhr. Nederstigt van Faber Schuimbeton ons prima geadviseerd in de mogelijkheden van het materiaal. Het funderingsadvies is mede tot stand gekomen in samenwerking met dhr. Meurs van Koops&Romeijn grondmechanica.

120521_waaldijk-154156-te-herwijnen-v3dijkwoning te HerwijnenEén voorbeeld betreft de uitbreiding van een dijkwoning, met een relatief lichte HSB bovenbouw. Een fundering op een trillingsarm paalsysteem was hierbij uiteraard een optie, maar bleek aanzienlijk duurder te zijn dan een alternatief op een celbeton plaat met daarop een dunne constructieve betonvloer met randbalken.

Ondanks dat de uitbreiding op klei wordt gefundeerd blijven de vervormingen door het toepassen van een evenwichtsconstructie beperkt. De isolatiewaarden spelen bij deze uitbreiding geen erg grote rol, maar zijn in dit geval een mooie bijkomstigheid.

110902_c5_kustlicht-te-zoutelande-v3nieuwbouwproject te ZeelandEen ander project waarbij schuimbeton als alternatief voor een paalfundering is bekeken wordt in Zeeland gebouwd, op een kleiige ondergrond. Bij dit project spelen de isolatiewaarden wel een grote rol; de gevels worden opgetrokken uit strobalen en ook de daken zijn met isovlas elementen voorzien van een hoge isolatiewaarde. Door de opbouw zoals hiernaast weergegeven wordt een stijve funderingsplaat verkregen waardoor de kans op zettingsverschillen nihil is, maar is ook de isolatiewaarde van de vloer hoog. Denk aan Rc-waarden van 7 à 10 m².K/W.

Featuring Advanced Search Functions plugin by YD