nov 052016
 

Zorgcentrum ‘De Buytenhof’ in Rhoon in ‘Doe Maar Duurzaam!’

Afgelopen woensdag waren Johan van Sprundel van Makina, Jos Nederstigt van Urban Base en Richard Fielt van B2CO aanwezig bij het in aanbouw zijnde zorgcentrum De Buytenhof in Rhoon. Daar zijn de opnamen gemaakt voor een item in Doe Maar Duurzaam!, op RTL7:

 • zondag 13 november 12:30
 • zaterdag 19 november om 13:30 (herhaling)

B2CO heeft voor dit project het constructief advies geleverd voor zowel de slimme Urban Base fundering als de houtskeletbouw constructie van het zorgcentrum. Het advies is geïntegreerd in het fraaie ontwerp van Makina. Om palen van 50 à 60 meter te voorkomen is het gebouw gebouwd op een evenwichtfundering (Urban Base).

PERSBERICHT

‘Wonen met een duurzaam fundament’

Zorgcentrum De Buytenhof in uitzending Doe Maar Duurzaam! in Rhoon

Zorgcentrum De Buytenhof in uitzending Doe Maar Duurzaam! in Rhoon

Huizen moeten steeds klimaatneutraler en zuiniger worden. In Rhoon is een huis in aanbouw dat gezien kan worden als een voorbeeld van bouwen in de toekomst. Dit huis is gebouwd op een uniek fundament waar een duurzaam houtskelet op is gebouwd. Hoe dit huis tot stad gekomen is en welke duurzame maartregelen er genomen zijn, leggen Johan van Sprundel van Makina, Jos Nederstigt van Urban Base en Richard Fielt van B²CO uit.

Zondag 13 november om 12.30 uur te zien in Doe Maar Duurzaam! bij RTL 7

Alles over het bouwen van een duurzaam huis is zondag 13 november te zien in de uitzending milieu van Doe Maar Duurzaam!; een informerend programma over diverse ontwikkelingen en innovaties binnen de duurzaamheidsbranche. Dit kan variëren van Energie tot Duurzaam Ondernemen en van Milieu tot Bouw. Doe Maar Duurzaam! is het totaalplaatje van verschillende duurzaamheidsaspecten om mensen bewust te maken van de duurzame mogelijkheden binnen ieder aspect van het dagelijks leven.

De herhaling is te zien op zaterdag 19 november om 13.30 uur bij RTL 7

EINDE PERSBERICHT

aug 162016
 

In Dorst is door B2CO en Urban Base binnen een tijdsbestek van 9 weken een traditionele fundering omgewerkt (en uitgevoerd) naar een Urban Base fundering.

Dorst_voorgevelDe opdrachtgever stelde ons bij de start van de TO-fase de vraag of een Urban Base fundering een alternatief zou kunnen zijn voor zijn project; een woonzorgcomplex in Dorst, bestaande uit ca. 20 appartementen in een 3-laags gebouw, ontworpen volgens het passiefhuis concept. Na een eerste quickscan was ons antwoord volmondig ja, waarna het Urban Base team, naast B2CO bestaande uit Koops&Romeijn en Needs Construction Services, binnen no-time een uitvoeringsgereed ontwerp neer kon leggen, wat vervolgens soepel werd gebouwd. Van begin tot eind duurde dit traject van ontwerp en uitvoering minder dan 9 weken. In deze tijden is dit sneller dan alleen al de levertijd van prefab palen!

Het ontwerp is van de hand van Marquart Architecten uit Raamsdonkveer, waarbij de hoofddraagconstructie is uitgewerkt door hoofdconstructeur HMT bouwtechniek. Na een integrale bespreking met het bouwteam is door HMT een opgave gedaan van de belastingen. Op basis van de vormtekeningen en de belastingen is vervolgens het ontwerp omgewerkt naar een Urban Base fundering.

Deze vorm van funderen heeft veel voordelen:

 • integreren van goede draagkracht en hoge isolatiewaarde (passiefbouw):
  • Rc-waarde van 5 à 10 is eenvoudig te realiseren door het varieren van de dikte van het schuimbeton
  • minimum aan koudebruggen
 • brandwerend, als onderdeel van de hoofddraagconstructie een must
 • integreren installaties, instorten van leidingen is eenvoudig en flexibel
 • BG-vloer en (plaat)fundering in één, de plaat is overal draagkrachtig
 • lichtgewicht, beperkt gebruik van cement (gunstig voor CO2 footprint)

Foto’s van de uitvoering:

jul 172015
 

BARCODE architects over B2CO:

“Ik ben zeer tevreden over de voortvarende samenwerking met Richard. Ondanks de grote fysieke afstand hebben we altijd het juiste communicatiemiddel gevonden (Skype / mail / telefoon) om de voortgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Richard is bereid om mee te denken wanneer architecten proberen de grenzen op te zoeken of hem vragen het volledige ontwerp te spiegelen. “

Tim Brans, BARCODE Architects over B2COTim Brans, projectarchitect BARCODE Architects.

jul 152015
 

Staat als een huis; B²CO adviseert constructief ontwerp voor robuuste villa in Brabant, op schuimbeton fundering

architect BARCODE architects
advies B²CO constructief ontwerp hoofddraagconstructie, uitwerking BIM
kenmerken fundering op schuimbeton, bovenbouw HSB, staal en metselwerk
aannemer Bouwbedrijf Van Engelen te Gilze

BARCODE over B²CO:
“Ik ben zeer tevreden over de voortvarende samenwerking met Richard. Ondanks de grote fysieke afstand hebben we altijd het juiste communicatiemiddel gevonden (Skype / mail / telefoon) om de voortgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Richard is bereid om mee te denken wanneer architecten proberen de grenzen op te zoeken of hem vragen het volledige ontwerp te spiegelen. “
Tim Brans, projectarchitect BARCODE Architects.

start bouw Villa in Brabant
150717_BARCODE_Villa-Brans_vanaf straatIn Brabant is begonnen met de bouw van Villa X, waarvoor B²CO het advies voor de hoofddraagconstructie heeft geleverd. In een prettige samenwerking is binnen het ontwerpteam een mooi integraal ontwerp neergezet. De afstand tussen de kantoren van BARCODE en B²CO vormde geen barrrière, door het intensief gebruik van tools als Skype. Ook vergaderingen zijn op die manier efficient gevoerd.

het architectonisch ontwerp
De éénlaagse villa heeft een robuuste omlijsting van donkere betonnen gevelelementen. De functies van slaapkamers, badkamer, werkkamer en berging aan beide zijden van het gebouw worden omhuld door een grotendeels gesloten gevel en hebben daarmee een geborgen karakter. Het centrale deel van de woning, met de woonkamer, eetkamer en keuken, heeft door de grote verdiepingshoge glazen puien een erg open karakter. De gevels lopen geknikt naar binnen toe, waardoor onder de rechte dakranden verlopende overstekken ontstaan.

het ontwerp van de hoofddraagconstructie
hoofddraagconstructie-opengewerktDe hoofddraagconstructie is kruipruimteloos ontworpen. Grondonderzoek toonde aan dat een lichte grondverbetering noodzakelijk zou zijn, dat maakte het toepassen van een plaatfundering een aantrekkelijke optie. Er is gekozen voor een onderlaag van 500mm schuimbeton, met daarop een monoliete gewapende betonplaat van 150mm dik. In de schuimbetonlaag kunnen installaties moeiteloos worden versleept en het vormt tevens een mooie geïsoleerde èn draagkrachtige ondergrond. Met de 500mm schuimbeton wordt moeiteloos een Rc-waarde gehaald van 5 W/m²K.

De betonplaat met schuimbeton vormt een solide basis voor de bovenbouw, welke voor het centrale deel bestaat uit een open staalconstructie met een 4-tal ranke kolommen, weggewerkt in bouwkundige elementen. De gesloten delen zijn rondom opgebouwd met Poriso metselwerk. Het dak wordt gevormd door houten balklagen, waarin slim de intallaties zijn versleept. Hiervoor is een samenwerking gezocht tussen houten liggers en multiplex beplating, waardoor met name de ventilatiekanalen voldoende groot konden worden zonder de balkhoogte teveel te laten toenemen; de dakrand is daarmee ca. 400mm hoog gebleven, zonder dat de isolatie vanaf afstand zichtbaar wordt. De houten balklagen liggen in stalen liggers welke orthogonaal zijn aangebracht. Om koudebruggen te voorkomen zijn de stalen liggers t.p.v. de teruglopende gevels voorzien van Schöck koudebrugonderbrekingen.
detail integratie installaties met hoofddraagconstructie dak
ontwerptools
De constructie is berekend met behulp van SCIA Engineer en constructief uitgewerkt in Autodesk Revit. De flexibiliteit van B²CO kwam tijdens het ontwerp, mede door het gebruik van deze krachtige ontwerptools, naar voren toen vlak voor de bouwaanvraag de wens werd uitgesproken om het gebouw in horizontale zin te spiegelen.. Villa Brans werd toen in een mum van tijd door B²CO omgedoopt tot Villa snarB.
optredende grondspanningen in SCIA Engineer

 

jul 112014
 
opdrachtgeverStichting Buurtwerk Alexander
architectORIO architecten te Utrecht
advies funderingKoops&Romeijn, vestiging Bemmel (Jos Meurs)
hoofdaannemerStorm en Zoon, Bouw- en interieur techniek
aannemer schuimbeton funderingUrban Base funderingen
kenmerkenfundering; evenwichtfundering op schuimbeton, houtskeletbouw bovenbouw, vrolijke (Hundertwasser) gevel


architectonisch ontwerp

In Rotterdam verrijst in de wijk Zevenkamp Villa Kakelbont; een multifunctioneel gebouw op het terrein van speeltuin ‘Taka Tuka-land’. Het gebouw herbergt meerdere functies, zoals een winkel, kantoorruimte en een BSO. Het ontwerp van Michel Post van ORIO heeft twee gezichten; vanaf de straatzijde is een rechte en strakke gevel ontworpen met een cortenstaal bekleding, aan de speeltuinzijde is de gevel zeer vrolijk; volledig gekromd, met een golvende dakrand en een kleurrijke invulling. Michel Post heeft zich voor de vorm van deze gevel laten inspireren door de spiraal van Fibonacci (de gulden snede).

constructief ontwerp
Constructief is het ontwerp van met name de fundering ‘anders dan anders’. In rotterdam wordt door de kleiige ondergrond doorgaans op palen gefundeerd, om zettingen te voorkomen.

Voor Villa Kakelbont is gekozen voor een evenwichtfundering, waarbij relatief zware (klei)grond wordt vervangen door lichtgewicht schuimbeton. Hierop wordt een dunne gewapende betonvloer aangebracht, met randbalken en poeren t.p.v. puntlasten onder kolommen. Dit geheel vormt een zeer solide basis waarop de lichtgewicht (houtskeletbouw) bovenbouw geplaatst wordt. In de eindsituatie nemen de grondspanningen onder het schuimbeton niet of nauwelijks toe, waardoor theoretisch geen of weinig zettingen te verwachten zijn. Door het relatief stijve karakter van de fundering kunnen ongelijkmatige belastingen goed gespreid worden over de ondergrond.
Bijkomende voordelen van een gewichtbesparende laag, opgebouwd uit schuimbeton:
– thermische isolatie
– ecologisch verantwoord t.o.v. bijvoorbeeld PS platen
– hoge draagkracht
– eenvoudige integratie van installaties (riolering, electra etc)
De bovenbouw is opgebouwd uit dragende gevels en kolommen, met daarop een dak bestaande uit houten balklagen en geïntegreerde gelamineerde dakliggers om grote en open ruimtes te creëren. In de uitwerking van dit project is rekening gehouden met een uitbreiding aan de achterzijde, door de buren (zie ook de perspectief-afbeelding van ORIO). Deze uitbreiding zal in dezelfde stijl worden uitgevoerd, met dezelfde constructieve opzet.

ontwerptools

Voor de berekening van de fundering en bovenbouw is gebruik gemaakt van een rekenmodel in SCIA Engineer, waarin de betonplaat met randbalken en poeren zijn gemodelleerd, met de veerstijfheden van de (klei) ondergrond zoals die door Koops&Romeijn zijn berekend. Daarop zijn de dragende gevels, kolommen en dakstructuur gemodelleerd. Om een overschatting van de stijfheid van de bovenbouw (en daarmee een onderschatting van de krachten op de onderbouw) te voorkomen is gebruik gemaakt van orthotrope platen. Hierin kan het ontstaan van membraankrachten worden gestuurd, waardoor een zuiver verticale afdracht door de wanden mogelijk wordt gemaakt. Hierdoor zullen de betonbalken in de fundering volledig op buiging en dwarskracht worden belast, waardoor een veilig rekenmodel en ontwerp ontstaat. De stabiliteit is om deze reden buiten het rekenmodel om berekend.

uitvoering

Needs heeft de evenwichtfundering met gewapende betonvloer inmiddels opgeleverd. Het aanbrengen van de 0,5m dikke laag schuimbeton en het naderhand wegsteken t.b.v. de betonnen randbalken en poeren is goed verlopen. De betonvloer is direct op hoogte afgevlinderd en vormt zo een strakke basis, waarop hoofdaannemer Storm de houtskeletbouw bovenbouw kan gaan realiseren.


Featuring Advanced Search Functions plugin by YD